Praktikanten 09/10

 

             Maria Lorenz                         Sylvie Bühl